Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

financial report

 • Guard against fraud

  Nam mattis luctus mauris. Nulla sodales accumsan semper. Ut lectus arcu, porta nec urna sit amet, placerat vestibulum quam.

 • IMATE PROBLEMA U NAPLATI POTRAŽIVANJA VAŠE KOMPANIJE?

 • Naplata potraživanja

   

  • Analiza postojećih procedura i postupaka naplate potraživanja
  • Izrada procedura i postupaka naplate potraživanja
  • Analiza uticaja naplate potraživanja na ukupno poslovanje kompanije
  • Autorizacija Centra za likvidnost d.o.o. da vrši monitoring nad potraživanjima kompanije
  • Provođenje usaglašenih postupaka naplate potraživanja
  • Profesionalan odnos sa kupcima kompanije
  • Angažman prodajnih resursa na prodajne ciljeve, dok Centar za likvidnost vrši monitoring kupaca i naplatu potraživanja    
 • Upravljanje potraživanjima

   

  • Izrada kreditne politike kompanije
  • Analiza i unapređenje postojeće kreditne politike
  • Analiza usklađenosti izvora finansiranja i imovine
  • Izrada procedura upravljanja potraživanjima